Forum portalu pecherz.pl

Witamy na forum portalu pecherz.pl poświęconym pacjentom z pęcherzem nadreaktywnym i śródmiąższowym zapaleniem pęcherza.

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

Ty, przekazując mi 1,5%, możesz pomóc mi bardziej niż 100% mojej składki zdrowotnej. Przekaż, proszę, 1,5% swojego podatku na rzecz mojego leczenia. KRS 00000 50135. Cel szczegółowy: Sykulska. Dziękuję :)!

Regulamin Forum

I Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z forum serwisu www.pecherz.pl. Przeglądanie jego treści, rejestracja oraz tworzenie nowych wiadomości jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Na forum obowiązuje język polski. Dozwolone jest cytowanie niewielkich fragmentów informacji zapisanych w innym języku, jeśli treści te bezpośrednio wiążą się z tematem i jeżeli pod tekstem oryginału zostanie umieszczony przekład na język polski. W wypowiedziach należy stosować znaki diakrytyczne. Użytkowników obowiązują także zasady polskiej ortografii i interpunkcji.

3. Jakkolwiek w języku polskim do obcych osób kierujemy formy Pan/Pani, przyjęte jest, by na forach internetowych zwracać się do siebie po imieniu/nicku. Zasada ta obowiązuje również na tym forum.

4. Istotą działania for internetowych jest publiczne przekazywanie informacji i opinii, dostępnych dla wszystkich internautów na czas nie krótszy niż czas funkcjonowania forum. Wypowiedzi te mogą być także archiwizowane przez właściciela forum oraz umieszczane w innych projektach internetowych, będących kontynuacją danego forum lub formą zbliżoną do niego tematycznie. Użytkownicy, dołączając swoje wypowiedzi, są świadomi przekazania praw do ich ogólnej dostępności.

5. Forum, jako integralna część portalu www.pecherz.pl, jest własnością osoby widniejącej w zapisie dotyczącym praw autorskich (Nota prawna). Wszelkie niedozwolone pisemnie ingerencje w strukturę forum, szczególnie zaś próba niszczenia jakiejkolwiek części jego zasobów, są naruszeniem prawa. W takim przypadku osoba dokonująca takiej ingerencji będzie pociągnięta do odpowiedzialności prawnej. Jakakolwiek próba naruszenia zasobów forum bez zgody właściciela praw stanowi podstawę prawną do obarczenia osoby naruszającej kosztami naprawy oraz zadośćuczynienia za straty poniesione zarówno przez właściciela forum, jak i użytkowników, których ta strata dotknęła bezpośrednio lub pośrednio. Korzystanie z forum jest równoznaczne ze świadomością tej odpowiedzialności i zgodą na jej poniesienie.

II Rejestracja na forum

1. Użytkownicy, rejestrując się, obowiązkowo podają swój nick. Pozostałe dane są opcjonalne.

2. Punkt 1. nie stosuje się do lekarzy oraz osób reprezentujących ich lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych.

3. Lekarze (oraz osoby reprezentujące ich na niniejszym forum) są zobowiązani dodać do nicka numer Prawa Wykonywania Zawodu, np. nick 0000000, lub umieścić go w stopce (podpisie). Użytkownicy-pacjenci mogą sprawdzić te dane w Rejestrze Lekarzy NIL. Rejestracja numeru PWZ może być niewymagana, jeśli lekarz poinformuje pisemnie redakcję portalu, że ujawnienie jego danych informacyjnych naraziłoby go na szykany ze strony innych lekarzy lub instytucji zawodowych.

4. Zabronione jest rejestrowanie się pod więcej niż jednym nickiem.

5. Rejestracja równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących serwisu pecherz.pl oraz innych serwisów i witryn obsługiwanych przez właściciela serwisu.

III Zasady pisania postów i tworzenia nowych tematów.

1. Przed założeniem nowego tematu należy upewnić się, że taki temat nie istnieje. W tym celu należy sprawdzić go w zakładce Szukaj.

2. Temat musi być zwięzłą i jednoznaczną zapowiedzią treści postu.

3. Wypowiedzi w danym wątku muszą dotyczyć omawianego tematu. Temat należy umieścić w odpowiednim dziale. Posty w niewłaściwym dziale będą przenoszone, a niezwiązane z tematyką - usuwane.

4. W treści wypowiedzi należy podawać wyłącznie zwięzłe, rzeczowe informacje związane z omawianym tematem.

5. W profilu i pod wypowiedzią należy ograniczać umieszczanie elementów graficznych (zdjęć, obrazków), podpisów (cytatów, złotych myśli) itp. W tekście wypowiedzi należy starać się umieszczać jak najmniej ikon emocji (emotikonek). Użytkownicy forum szukają tu informacji mogących im pomóc, toteż wyłuskiwanie potrzebnych treści spomiędzy ikonicznych i werbalnych ozdobników będzie sporym utrudnieniem.

6. Cytując wypowiedź, należy uwzględnić tylko ten jej fragment, którego dotyczy odpowiedź.

7. Nie wolno umieszczać wielokrotnie tej samej wiadomości ani umieszczać jednej wypowiedzi w różnych działach. Zabronione jest też tworzenie postów składających się z samych ikon emocji.

8. Niniejsze forum nie nadaje rang użytkownikom w zależności od liczby napisanych przez nich postów.

9. Niedozwolone jest pisanie tematów i treści postów wyłącznie wersalikami (dużymi literami).

10. Zabronione jest poniżanie innych, używanie inwektyw (zarówno wobec użytkowników, jak i osób omawianych na forum), wulgaryzmów, personalnych ataków, pomówień; zamieszczanie treści (w tym rysunków, zdjęć i wszelkich form werbalnych, wizualnych i audiowizualnych) nawołujących do waśni na jakimkolwiek tle, a także pornograficznych, rasistowskich, antysemickich, nacjonalistycznych oraz niezgodnych z prawem w jakikolwiek inny sposób.

11. W przypadku łamania powyższych zasad użytkownicy forum będą usuwani z forum. Właściciel strony zastrzega sobie wówczas prawo zablokowanie numeru IP użytkowników niestosujących się do regulaminu. Jeżeli użytkownik naruszy prawo, właściciel zgłosi ten fakt odpowiednim instytucjom prawnym.

12. Zabronione jest podawanie na forum treści reklamowych bądź kryptoreklamowych bez pisemnej zgody właściciela strony. Podobnie niedozwolona jest manipulacja informacjami medycznymi (szczególnie dotyczącymi diagnostyki i terapii) oraz podawanie informacji sprzecznych z obecnym stanem wiedzy medycznej lub mogących wyrządzić komukolwiek krzywdę. Takie działania są nielegalne i będą ścigane zgodnie z obowiązującym prawem. Właściciel serwisu i forum zastrzega sobie również prawo podania do publicznej wiadomości (w tym w środkach masowego przekazu) danych osób dopuszczających się niezgodnych z prawem działań.

IV Porady i udzielane informacje zdrowotne

1. Jak zastrzega nota prawna, wszelkie udzielane na niniejszym forum porady nie są konsultacjami lekarskimi w prawnym i medycznym znaczeniu. Mają charakter orientacyjno-informacyjny. Użytkownicy forum wykorzystują je wyłącznie na własną odpowiedzialność, a podjęcie jakichkolwiek działań diagnostyczno-terapeutycznych musi być zatwierdzone przez lekarza prowadzącego i dostosowane do indywidualnych potrzeb i ograniczeń procesu terapeutycznego każdego pacjenta.

2. Zasada zawarta w p.1 dotyczy również porad informacyjnych udzielanych na forum przez lekarzy. Nie ponoszą oni żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkowników podawanych na niniejszym forum informacji, a samo udzielenie jakichkolwiek porad czy sugestii nie stanowi działalności leczniczej w prawnym i medycznym znaczeniu.

3. Ze względu na publiczny charakter kanału informacyjnego, jakim jest forum internetowe, użytkownicy, opisując swoje przypadki chorobowe i oczekując porad i sugestii, również od lekarzy, podają je do ogólnej wiadomości. W takiej sytuacji akceptują fakt, iż podane i otrzymane informacje nie mogą podlegać tajemnicy lekarskiej, a udzielający pomocy informacyjnej lekarze nie naruszają tego prawa.

V Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie w chwili ich ogłoszenia. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się przed daną modyfikacją regulaminu, mają prawo nie zaakceptować zmian. W takiej sytuacji są zobowiązani do pisemnego poinformowania o tym redakcji w ciągu dwóch dni. Wówczas ich konto zostanie zablokowane, a prywatny wątek dotyczący choroby - zamknięty. Jakakolwiek aktywność na forum, również samo przeglądanie jego zawartości, jest równoznaczne z akceptacją zmian w regulaminie, podobnie jak brak pisemnego sprzeciwu.

2. Redakcja/właściciel portalu zastrzega sobie prawo udostępniania części materiałów (zarówno w serwisie, jak i na forum) ograniczonej grupie użytkowników, która w sposób znaczący przyczynia się do rozwoju portalu i/lub zobowiąże się do nierozpowszechniania określonych danych. Szczegółowe zasady uzyskania dostępu do określonych danych będą opisane bezpośrednio przy tych danych.

3. W wątpliwych sprawach należy skontaktować się z redakcją.

4. W przypadku niejednoznaczności interpretacji ostatecznej wykładni regulaminu dokonuje właściciel serwisu/redakcja.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson